Karsten Schmidt

    Projektleder

    Institut for Matematik 
    Danmarks Tekniske Universitet

    bygn. 303 
    DK-2820 Lyngby

    Kontor:  158
    Telefon: 45425856

    E-mail:
karsten.schmidt@mat.dtu.dk


UNDERVISNING:

Administrerer Matematik 1
og forelæser i faget

 

INTERESSEOMRÅDER:

 

Didaktiske landvindinger via CAD

 

Visualiseringer og begrebstilegnelse

 

Nye anvendelser af Gauss’ og Stokes’ flux-sætninger via CAD

 


BOGUDGIVELSER
:

Mandlighedens positioner
(Akademisk Forlag 1982)

Cartesisk geometri
(Gyldendal Undervisning 1994)

 

 

 Klip fra en Maple animation:

 

- en lukket flade føres gennem et ikke-lineært vektorfelt og projiceres op på en plan skærm via vektorfeltets flow-kurver


- se animationen ved at
klikke på billedet