Først skal vi vide, at jo hurtigere en vinge bevæger sig, desto kraftigere løfter den. Det oplever vi, når vi sidder i en flyvemaskine. Først når flyvemaskinen  har rigtig meget fart på, så letter den.

Så skal vi vide, at hvis der skubbes til noget, som drejer rundt, så skifter det retning i stedet for at vælte. Dette oplever vi, når vi cykler uden at holde på  styret og læner os til den ene side. Vi vælter ikke, men drejer i stedet til den side vi læner os.

En boomerang har vinger.

Boomerangen kastes næsten lodret.
Og den drejer rundt samtidig med at den har fart på.

Den vinge, der på et bestemt tidspunkt er øverst, drejer fremad og har derfor mest fart på.  Den vinge, der er nederst, drejer tilbage og har derfor ikke så meget fart på. Den øverste vinge bevæger sig altså hurtigere end den nederste. Det er det samme som 'når vi kører på cykel': Det øverste af cykeldækket bevæger sig (enormt) meget hurtigere end det nederste af dækket. Den del af dækket, der er nederst står nemlig momentant helt stille  (medmindre dækket skrider på vejen!).

Da boomerangen har rotorvinger og kastes lodret, vil den altså blive skubbet mest sidelæns (til venstre) for oven.  Dette svarer til at læne sig til venstre på sin cykel. Boomerangen skifter ligeledes retning i luften og beskriver derfor en rund bane. Og runde baner starter og slutter samme sted.

.................Derfor vender boomerangen tilbage.

ForsideHvor kommer boomerangen fraVil du vide mere...Første gang du skal kaste en boomerangHvorfor vender en boomerang tilbage Matematisk simulering af boomerangkast